Showing 1–12 of 37 results

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá – tượng Quan Âm bằng đá đẹp – cung cấp tượng Phật Bà bằng đá

Quán Thế Âm Bồ Tát (tượng Phật Bà Quan Thế Âm bằng đá) là danh hiệu của một vị Phật nhưng đáng lẽ là đã nhẽ chứng quả Phật, nhưng ngài còn nguyện và đang lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ các chúng sinh. Người ta cũng gọi Ngài là Quan Âm Như Lai, Quan Âm Phật, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, cũng như Phổ Đà Phật Tổ, v.v…Hiện nay quyển kinh khi nói về Ngài phái Bắc Tôn (Trung Hoa, Cao Ly – Nhựt Bổn, tại Việt Nam) còn có tên truyền tụng là quyển sách “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”. Theo lời kinh Phổ Môn khi ở bất cứ là chúng sanh ở hạng nào, và tại bất cứ ở vào những tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, thì niệm danh hiệu Ngài thì được Ngài đặng cứu ngay. Ngài đã cứu chúng sanh khi dùng huyền diệu mà không biết muôn ức nào mà kể. Nếu mà cầu nguyện Ngài với danh hiệu thuộc về một phân thân nào của Ngài thì Ngài cũng sẽ xuất hiện y theo cách mà phân thân của Ngài ấy mà để cứu độ. Kinh Phổ môn cũng dã liệt kê biên rành 12 điều đại nguyện của ngài

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá – tượng Quan Âm bằng đá đẹp
Tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá – tượng Quan Âm bằng đá đẹp

Quán Thế Âm Bồ Tát

Theo kinh truyện truyền và đã để lại, rằng Ngài đã phân thân giáng trần vượt qua 33 kiếp, khi thì Ngài mượn xác nam nhi, cũng có khi thì Ngài biến thành thiếu nữ, khi thì ở vào cảnh bần cùng khổ đau, khi thì quyền quý cao sang, khi thì cũng thành làm đạo sĩ, khi thì làm tỳ khưu, v.v…

Quan Thế Âm có tiếng Phạn là “Avalokiteshvara” và chúng ta dịch sang tiếng Hán là Quan Thế Âm hay Quán Tự Tại …Danh hiệu của Ngài là Quan Thế Âm, nghĩa là Ngài quan sát tiếng kêu than của chúng sanh ở trong thế gian, và Ngài đã độ cho họ thoát khổ. Theo Kinh Bi Hoa thì quá khứ ở vào đời có đức Phật ra đời mang hiệu là Bảo Tạng Như Lai. thời đó Vo Chánh Niệm là có vua Chuyển Luân Thánh Vương. Quan đại thần của Vua lúc đó là Bảo Hải, chính là phụ thân của đức Bảo Tạng, khi chưa xuất gia đối trước thành Đức Phật Bảo Tạng phát ra 48 đại nguyện.

Vua Chuyển Luân lúc này cũng có nhiều con. Trong đó có con cả là Thái Tử Bất Tuấn cũng do ngài Bảo Hải khuyến tiến. Thái Tử cũng đã đi xuất gia theo cha và đối trước Đức Bảo Tạng Như Lai và đã phát ra bảo nguyện đại bi thương xót, Nghài đã cứu độ tất cả các loài chúng sanh bị khổ não. vì vậy Đức Bảo Tạng đã thọ ký để cho Thái Tử thành Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm, còn Bảo Hải cũng là tiền thân của Đức Thích Ca Mầu Ni. Đức Bảo Tạng lúc này đã thọ ký cho Thái Tử rằng: “Vì lòng đại bi Ông muốn quán niệm cho tất cả chúng sanh để được cùng về cõi cực lạc (an lạc). Vậy từ nay sẽ đặt tên cho Ông là Quán Thế Âm….

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá
Tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá

Tượng Quan Âm Bồ Tát được chế tác tại Công ty CP XNK Đá mỹ nghệ Thiện Nhân thực sự những tác phẩm tượng điêu khắc hoàn mỹ đem lại sự hài lòng cho hàng trăm lượt khách hàng.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu đặt mua tượng Phật Bà Quan Âm và các sản phẩm đá mỹ nghệ khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:0932.283.888 để được hỗ trợ tư vấn thiết kế những mẫu tượng Phật đẹp.